HØYs visjon og verdier
Sammen løfter vi høyere yrkesfaglig utdanning til førstevalget for den som ønsker en høyere praktisk og yrkesrelevant kompetanse tilpasset arbeidslivets behov.

Lyttende
Inkluderende
Nytenkende
Kompetanseorientert