28 Jul
28Jul

Høyere yrkesfaglig utdanning har de siste årene fått økt oppmerksomhet og anerkjennelse i politikken og arbeidslivet. Likevel melder fagskolene om utfordringer knyttet til nivåbegrensninger i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) og finansieringsordningen.

Arbeidslivet skriker etter kompetente fagfolk, og skolene er klare til å utvikle og tilby utdanninger for å møte det økende kompetansebehovet. Hvorfor er ikke da yrkesbachelor og yrkesmaster tillatt? Og hvorfor er sektoren stadig underfinansiert? 

"Alle" heier på høyere yrkesfaglig utdanning, eller gjør de egentlig det?

Kanalplassen, 16. august 10.30-11.30 under Arendalsuka

HØY og Fagskolen i Agder inviterer til en times samtale og paneldebatt hvor vi drøfter både utfordringene og mulighetene som ligger i fagskolesektoren i Norge. 

I tillegg til innlegg fra rektor Gunnbjørg T. Engehagen fra Fagskolen i Agder, Gard Tekrø Rolid fra Fagskolen Innlandet og Eirik Hågensen fra Fagskolen i Viken, har vi med oss Kjetil Tvedt, direktør for kompetanse og seriøsitet i Byggenæringens landsforening som innledning til paneldebatt.

I panelet:

  • Jorodd Asphjell (Ap)
  • Marit Knutsdatter Strand (Sp)
  • Kari-Anne Jønnes (H)
  • Trude Tinnlund (LO)
  • Gjermund Løyning (NHO)

Ordstyrer: Erik Aasheim

Meld interesse for arrangementet via facebook

Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.