Sammen løfter vi høyere yrkesfaglig utdanning

HØY er en interesseorganisasjon for offentlige fagskoler

HØY sitt mandat er å være et bindeledd mellom de offentlige fagskolene og politiske og utdanningsadministrative beslutningstakere. HØY skal regnes som en betydelig politisk påvirker, og være en tydelig pådriver for økt status og anerkjennelse av fagskoleutdanning som høyere yrkesfaglig utdanning. 

HØYs styre er til enhver tid sammensatt av representanter fra ulike fagskoler i landet, som er valgt for to år av gangen. Hvert år skiftes enkelte medlemmer ut for å sikre bred representasjon. Kontinuiteten i HØY ivaretas av daglig leder, Elin Dahling, som ikke er på valg.


Styret i HØY 2024 - 2025
Ketil Solbakke
Fagskolen Viken
Prorektor
Leder


Gunnbjørg T. Engehagen
Fagskolen i Agder
Rektor 
Nestleder


Harry Arne Haugen
Fagskolen i Nord
Rektor
Styremedlem og kasserer


Gard Tekrø Rolid
Fagskolen Innlandet
Rektor
StyremedlemKai Erik Jensen
Norsk fagskole for lokomotivførere

Rektor
StyremedlemElin Dahling
HØY

Daglig leder
Helene Hanken
Fagskolen i Møre og Romsdal
Rektor 
Varamedlem


Svein Ove Dyrdal
Trøndelag Høyere yrkesfagskole
Rektor
Varamedlem


Daglig leder i HØY, Elin Dahling

Elin Dahling har vært daglig leder i HØY siden medio januar 2023. Hun er bosatt i Vestfold, men er nasjonalt ansatt. 

Dahling har kommunikasjonsfaglig bakgrunn fra privat sektor og ideelle organisasjoner, tolv års erfaring som lektor i videregående skole, i tillegg til at hun har hatt en rekke politiske verv. 

Nyansettelsen er resultat av et ønske om å utvikle en strategi og handlingsplan for å fremme sektoren inn mot politiske miljø og andre beslutningstakere, samt skape omtale og spre kunnskap om høyere yrkesfaglig utdanning i samfunnet generelt.

Pressebilder og logo for nedlasting

Kontakt HØY