Mandat

HØY sitt mandat er å være et bindeledd mellom de offentlige fagskolene og politiske og utdanningsadministrative beslutningstakere. HØY skal regnes som en betydelig politisk påvirker, og være en tydelig pådriver for økt status og anerkjennelse av fagskoleutdanning som høyere yrkesfaglig utdanning, nærmere beskrevet under Mål. 

Verdier

Lyttende

Inkluderende

Nytenkende

Kompetanseorientert 

Visjon

Sammen løfter vi høyere yrkesfaglig utdanning til førstevalget for den som ønsker en høyere praktisk og yrkesrelevant kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. 

Mål

 1. Økt anerkjennelse av fagskoleutdanning som høyere yrkesfaglig utdanning
  Herunder spre kunnskap om fagskoleutdanning som høyere yrkesfaglig utdanning gjennom aktiv deltakelse i samfunnsdebatten/media og aktivt politisk påvirkningsarbeid.
 2. Yrkesfaglig utdanning på et høyere nivå
  Herunder likestilling med annen høyere utdanning, øke antall fagområdeakkrediteringer som kan utvikles til institusjonsakkreditering, sikre nivå 6, 7 og 8 i en parallellstruktur i NKR og at skoler som tilbyr disse studiene endrer navn til faghøyskole.
 3. Kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning
  Herunder legge til rette for økt samarbeid mellom fagskolene og sikre utviklingsmidler.
 4. Relevant utdanning til arbeids- og næringsliv i rask endring
  Herunder samarbeide med offentlig sektor, næringslivet og arbeidstakerorganisasjoner for å kunne videreutvikle sektoren i henhold til samfunnets kompetansebehov.
 5. Fullfinansiering av offentlig fagskoleutdanning
  Herunder flere studieplasser, forutsigbare og langsiktige finansieringsmodeller som sikrer gratisprinsippet og drift og utvikling av sektoren. Gratisprinsippet skal også gjelde for offentlig høyere yrkesfaglig utdanning.
 6. Tydelig og lyttende samarbeidspartner for landets offentlige fagskoler
  Herunder knytte tettere bånd til de enkelte fagskolene, legge til rett for økt samarbeid på tvers av fagskoler, fronte felles utfordringer, samt sikre større transparens og innblikk i HØYs arbeid.

Målene er konkretisert i Handlingsplan 2023 - 2024