17 Aug
17Aug

Ja visst, på ny viser det seg at alle er enige om at vi trenger flere fagfolk, og at fagskolene burde styrkes for å levere kompetansen som samfunnet trenger for å møte kompetansebehovet.

Ordstyrer Erik Aasheim var dog ikke nådig i sin utspørring av politikerne - for dette har vi hørt mange ganger tidligere. Som Kari-Anne Jønnes (H) sjøl sier. "Det hjelper ikke med ambisjoner, om de ikke følges opp."

Egne rektorer Gunnbjørg T. Engehagen (Fagskolen i Agder), Gard Tekrø Rolid (Fagskolen Innlandet) og Eirik Hågensen (Fagskolen i Viken) innledet til politikerdebatten ved å peke på utfordringer med hensyn til akkreditering, nivåplassering i NKR og finansiering.

Kjetil Tvedt fra Byggenæringens landsforening trekker fram viktigheten av flere studieplasser og at politikerne må basere sine avgjørelser på arbeidslivets behov, og ikke arbeidslivets organisering.

Se innleggene og paneldebatten med Gjermund Løyning (NHO), Trude Tinnlund (LO), Jorodd Asphjell (Ap), Marit Knutsdatter Strand (Sp) og Kari-Anne Jønnes (H) her:

Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.