23 Jun
23Jun

Regjeringas forslag til endring i fagskoleloven blei mottatt med entusiasme i fagskole-Norge torsdag 22. juni. Kunnskapsdepartementet vil som tidligere varsla nå åpne for at fagskoler kan få institusjonsakkreditering.

Departementet foreslår å åpne opp for at fagskoler skal kunne søke NOKUT om å bli institusjonsakkreditert og med det få fullmakt til å etablere, endre og legge ned fagskoleutdanninger. Ola Borten Moe uttaler i pressemeldinga at dagens regjering satser på fagskoler, og at ved å endre loven, kan fagskolene raskere opprette studier i takt med arbeidslivets behov.

Dette er veldig gode nyheter, og spesielt for norsk arbeidsliv, sier daglig leder i HØY, Elin Dahling. - I dag tar det for lang tid å få nye studier og fagområder godkjent gjennom NOKUT, noe som får konsekvenser for utdanning av kompetent arbeidskraft.

Utdrag fra høringsnotatet:

«Departementet mener at en institusjonsakkreditering kan gi fagskolene mulighet til raskere å opprette fagskoleutdanninger i takt med arbeidslivets behov, og dermed bidra til bedre samsvar mellom tilbud og etterspørsel av relevant og fleksibel utdanning. Institusjonsakkreditering anses som det naturlige neste steget for en sektor i sterk vekst med flere godt etablerte fagskoler. Dette er særlig aktuelt for de fagskolene som i dag har kommet lengst i å etablere systemer for kvalitetskontroll gjennom én eller flere fagområdeakkrediteringer.»

Muligheten for sjølakkreditering i fagskolen vil medføre et fortsatt grundig utviklings- og kvalitetsarbeid på de ulike fagskolene, og HØY kommer til å være tydelig på at det må henge sammen med økt finansiering av fagskolesektoren.

Forsvaret + fagskole = sant?

Det er også foreslått å la Forsvaret tilby en del av sine utdanninger som fagskoleutdanninger, noe som vil medføre enkelte unntak fra fagskoleloven, samt nødvendige tilpasninger. HØY vil sammen med Nasjonalt fagskoleråd ta initiativ til å opprette dialog med representanter fra Forsvaret for å legge til rette for kunnskapsdeling.

Dispensasjon fra bestått videregående opplæring

Videre er det foreslått å gi dispensasjon fra kravet om fulført og bestått videregående opplæring for opptak til fagskoleutdanning. HØY mener det kan være riktig og viktig i enkelte tilfeller, og merker seg at det i høringsnotatet står at det må være særskille grunner til at denne dispensasjonen gis, og at det må dokumenteres.

HØY mener at det i alt er det gode endringsforslag som kommer fram i høringsnotatet.

Dette er svært positive signaler, og det er ikke til å legge skjul på at dette lover godt for arbeidet fram mot ny Stortingsmelding om høyere yrkesfaglig utdannning, sier Dahling.

Les høringsnotatet om forslag i endring til fagskoleloven her.

Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.