01 Mar
01Mar

HØY ønsker at høyere yrkesfaglig utdanning (HYU) skal ha en tydeligere plass i det norske utdanningssystemet, og at det i framtida skal være like naturlig å tenke seg høyere utdanning som yrkesfaglig erfaringsbasert som akademisk.

I innspillet til kommende Stortingsmelding om HYU, vektlegger HØY: 

  • Et bedre integrert utdanningssystem, inkludert mulighet for å studere yrkesfag på et høyere nivå enn 5, der HYU er et likeverdig alternativ til universitets- og høgskoleutdanning.
  • En mer ambisiøs formålsparagraf for høyere yrkesfaglig utdanning.
  • Et bedre og mer forutsigbart finansieringssystem og tydeliggjøring av eiers forvaltningsansvar.
  • Gode rammevilkår for økt kvalitet, arbeidslivsrelevans, FoU og internasjonalisering.
  • Mulighet for å utdanne yrkesfag- og fagskolelærere i offentlig fagskole.
Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.