15 May
15May

HØYs årsmøte på Gjøvik valgte nytt styre den 8. mai 2024. Flere tok gjenvalg, men har fått nye roller, og for første gang har vi fått et styremedlem fra en av de statlige fagskolene. 

Gratulerer til alle valgte medlemmer, og til nyslått leder, Ketil Solbakke, samt et varmt velkommen til Kai Erik Jensen fra Lokførerskolen, og til nytt varamedlem fra THYF, Svein Ove Dyrdal!

Det nyvalgte styret konstituerte seg samme dag, på Hotel Strand Gjøvik. Styret og roller for den kommende perioden er som følger:


Styreleder
Ketil Solbakke, prorektor Fagskolen i Viken

Nestleder
Gunnbjørg T. Engehagen, rektor Fagskolen i Agder

Styremedlem og kasserer
Harry Arne Haugen, rektor Fagskolen i Nord

Styremedlem
Gard Tekrø Rolid, rektor Fagskolen Innlandet

Styremedlem
Kai Erik Jensen, rektor Norsk fagskole for lokomotivførere

Varamedlem
Helene Hanken, rektor Fagskolen Møre og Romsdal

Varamedlem
Svein Ove Dyrdal, rektor Trøndelag Høyere Yrkesfagskole

Foto: Jan Tore Øverstad

Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.