ONF og de offentlige fagskolene samarbeider tett med arbeidslivet, ofte gjennom arbeidslivsorganisasjonene. Mange av studietilbudene ved norske, offentlige fagskoler har oppstått som resultat av konkret bestilling fra arbeidslivet.