Dokumentasjonsdelen LØM (dag 3)

Dokumentasjonsdelen av eksamen offentliggjøres til studentene elektronisk på Dag 3 klokken 09.00. Den enkelte skole velger selv hvordan dette offentliggjøres. Det oppfordres til å ha flere alternativer hvis noe skulle være ute av drift. Eksempler på dette kan være skolens læringsplattform, skolens hjemmeside eller via e-post. 

Besvarelsen av dokumentasjonsdelen kan utgjøre maksimalt 5 maskinskrevne sider i skrifttype tilsvarende Calibri 11 punkts skriftstørrelse og enkel linjeavstand. Dette tilsvarer ca 500 ord per side. Fem sider er da ca 2500 ord. Det er ikke anledning til å levere inn vedlegg utover denne sidetallsbegrensningen. Studenten kan selv legge inn egne forutsetninger utover dem som er gitt i oppgavene. Egne forutsetninger må begrunnes. Det er svært viktig å oppgi kilder.   

Besvarelsen av dokumentasjonsdelen skal skrives på PC og leveres inn elektronisk sammen med produksjonsdelen på Dag 3 klokken 13.00 (+ 15. minutter til innsending). Et eksempel på hvordan besvarelsen kan organiseres finnes vedlagt. Dette (eller tilsvarende) bør være kjent for kandidatene i god tid før eksamen. Besvarelsen skal være individuell og vurderes som sådan. Skolen bør gjennomføre plagiatkontroll på innleveringene. Skolene bør av den grunn velge å få innleveringene via sin læringsplattform. Dette bør organiseres administrativt slik at studentens anonymitet sikres. I tillegg bør skolene ha en alternativ innleveringsmuligheter gitt at noe skulle være ute av drift. Det vil være naturlig at den som administrerer eksamen oppgir en e-postadresse som kan være en alternativ innleveringsmulighet.


Produksjonsdelen (dag 1 og 2)


Viktig

Produksjonsdelen og dokumentasjonsdelen leveres når eksamen er ferdig (Dag 3 klokken 13.00). Strukturen på besvarelsen må være slik at det kommer klart fram hva som er P-del og hva som er D-del. Vedlagt finnes et eksempel på dette. 

  • Det skal leveres kun ett dokument
  • Det må være et klart skille mellom produksjonsdel og dokumentasjonsdel
  • Siden alle hjelpemidler er tilgjengelig også for dokumentasjonsdel må også denne ha kildehenvisning
  • Kildehenvisninger skal vurderes
  • Struktur på innleveringen skal vurderes
  • Sidetallsbegrensninger er som tidligere. Åtte sider til produksjonsdel og fem sider til dokumentasjonsdel. Forside, innholdsfortegnelse og kildehenvisninger kommer i tillegg

Innlevering på læringsplattform og e-post – husk anonymitet.