Fagskoler tilbyr korte yrkesrettede utdanninger innenfor en rekke fagfelt. Utdanningene bygger på yrkesfaglige utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev eller studieforberedende utdanningsprogrammer.

  • Fagskolene tilbyr korte yrkesrettede utdanninger innenfor helse- og sosialfag, maritime og tekniske fag, grønne fag, kunstfag, kreative fag, merkantile fag, IKT-fag, og religiøse fag.
  • Studentene tas opp på grunnlag av generell studiekompetanse, fullført fag- eller svennebrev, eller tilsvarende realkompetanse.
  • Om lag halvparten av fagskolene er offentlige og drives hovedsakelig av fylkeskommunene, mens andre er private. Tre fagskoler er statlig drevet. NOF er rådgivende organ til de fylkeskommunale og statlige fagskolene.
  • De fleste offentlige fagskoler tilbyr deltidsstudier og nettbaserte studier, som gjør det enkelt å kombinere studiene med jobb. 
  • De ulike fagskoleutdanningene har en varighet fra et halvt år til to år (tre år unntaksvis). Fagskoleutdanninger gir rett til lån og stipend fra Lånekassen.
  • Utdanningene som tilbys ved fagskoler legger sterk vekt på tette bånd til arbeidslivet, og kalles "arbeidslivets utdanning". Studentene lærer seg å kombinere teori med praksis gjennom å arbeide med virkelighetsnære utfordringer. Det legges større vekt på praktiske oppgaver som knyttes opp mot arbeidslivet og mindre vekt på forskningsbasert og akademisk læring.

Fagskoleutdanning kalles også høyere yrkesfaglig utdanning, og skal gi studentene den praktiske kompetansen de trenger for å kunne fungere i et yrke fra første arbeidsdag. Fagskoleutdanning er en viktig tilbyder av videreutdanninger for arbeidstakere som trenger påfyll av kompetanse.

Fagskoler reguleres av fagskolelovenog utdanningene akkrediteres av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

(Regjeringen.no)