Om LØM-eksamen

LØM tilbys ved mange av de offentlige fagskolene, og består av emnene Organisasjon og ledelse, Markedsføringsledelse og Økonomistyring som totalt gir 10 studiepoeng.

I lengre tid har RFF tilrettelagt for en felles, sentralgitt eksamen i LØM. 

HØYs årsmøte 2023 fattet imidlertid vedtak om å avvikle denne ordningen i regi av HØY innen 1. januar 2024.

Det er herved fritt frem for når skolene ønsker å avholde eksamen, og i hvilken form. Skolene kan lage egne, interne eksamensordninger og/eller andre vurderingsformer, eller gå sammen med andre skoler om en felles løsning.

Via lenka under, er tilgang til alle eksamener, sensurveiledninger og sensorskjema fra 2015 og fram til vårens eksamen 2023.

LØM-eksamen fra 2015 - 2023