Samlingspunkt for rektorer og prorektorer i de offentlige fagskolene

Rektorforum er rektorene og prorektorenes samarbeidsorgan, der politiske, ledelsesrelevante og skoleadministrative saker diskuteres lederne imellom. Rektorforum ble opprettet september 2023, og det holdes to fysiske samlinger årlig.

Saker som har stått på agendaen på samlingene hittil, inkluderer NKR og utdanningssystemet, akkreditering, finansiering, arbeidstids- og tariffavtale, framtidas fagskole, med mer.

Rektorforum har hatt besøk av forsker Jon Furholt fra NIFU og Carl Endre Espeland fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse til å belyse henholdsvis NKR og fagskolenes finansieringsmodell.

Møtene holdes årlig i februar og i september.