Skjema for bestilling av vitnemålspapir

Oppdatert juni 2023

Oppbygging av tilbudskoder

Oppdatert 08.03.2021

Søknadsskjema emnekoder

Oppdatert januar 2024. Gjelder fylkeskommunale fagskoler.

Søknadsskjema tilbudskoder

Oppdatert januar 2024. Gjelder fylkeskommunale fagskoler.