04 May
04May

To innholdsrike dager på årskonferanse i Tromsø er omme. Vi starta konferansen som Rådet for offentlige fagskoler (RFF), men etter vel gjennomført årsmøte på dag to, gikk vi ut av konferansen under det nye navnet HØY. 


I år var det Fagskolen i Nord som inviterte til årskonferanse i vakre Tromsø. Programmet var spekket med lærerike og engasjerende foredrag som førte til interessante diskusjoner. Ikke minst losa konferansier Kjell Ove Hveding oss gjennom programmet med innsikt, humor, kløkt og helt makalause oppsummeringer av konferansedagene i sangs form. 

Direktoratet for høyere utdanning (HK-dir) ved Else Kathrine Nesmoen og Carl Endre Espeland holdt innlegg om evaluering av fagskolereformen (Deloitte) inkludert HK-dirs vurdering av funn og anbefalinger i rapporten. De trakk blant annet fram at Deloitte er tydelig på at fylkeskommunene må sette inn tilstrekkelige ressurser for å forvalte høyere yrkesfaglig utdanning (HYU) på en god måte. 

Et annet tema som fikk en del oppmerksomhet er den lange saksbehandlinga hos NOKUT, og det må legges til rette for institusjonsakkreditering, inkludert justere tilskuddsordninger for å stimulere til fagområdeakkreditering. Det pekes også på som nødvendig å kvalitetsutvikle fagskoler for å være rusta for fremtidig akkreditering. HK-dir fikk med seg en rekke innspill etter en livlig kommentars- og spørsmålsrunde.

ONF ved Thea Tuset presenterte sitt pågående arbeid og prioriteringer. Sektoren er heldig som får servert studentperspektivet på en så tydelig måte. ONF jobber for tida med ulike innspill til kommende politiske meldinger, samtidig som de jobber for å kontinuerlig ivareta studentenes velferd. 

Christin Drangsland fra NOKUT holdt et opplysende innlegg om arbeidet med godkjenning av fagskoleutdanninger, og inviterer til dialog om hvordan vi sammen kan få ned saksbehandlingstida. Både søknadsskriving og saksbehandling er tidkrevende, og nær halvparten av søknadene får avslag, noe som forsinker prosessen for samtlige søknader. Det pekes på manglende ressurser i NOKUT. 

Ny daglig leder i HØY, Elin Dahling la fram tiltredelseserklæring og refleksjoner etter lunsj. Hun presenterte tanker om hvordan HØY skal jobbe framover, hva hennes rolle er, og hvilke erfaringer hun har gjort seg så langt. Hun brukte også en del tid på å fortelle om sin profesjonelle og personlige bakgrunn og motivasjon for stillingen som daglig leder. 

LOs Arvid Ellingsen presenterte LOs vyer for framtidas fagskole og understreker at tida nå er moden for å begynne å snakke om statlige faghøyskoler. 

Annik Magerholm Fet, professor i bærekraft ved NTNU holdt et spennende foredrag om nødvendigheten av bærekraft i forretningsmodeller, og veien mot sustainable transition

På tampen av konferansedagen fikk vi en god diskusjon rundt kvalitet og utviklingsmidler etter innledning ved HK-dirs Else Kathrine Nesmoen. På ettermiddagen fikk vi en guidet omvisning i Tromsø, før det blei servert en treretters festmiddag i hotellets restaurant. Som førstereis på årskonferanse, kan en bare anta at det av erfaring ikke var booka inn noe underholdningsinnslag, all den tid det viser seg at enkelte representanter for det offentlige fagskole-Norge fint er i stand til å sette opp nyinnspilling av Du skal høre mye (Rorbua)

Tord Hauge fra Nasjonalt fagskoleråd (og NHO) innledet dag to med å presentere Fagskolerådets arbeid og prioriteringer, etterfulgt av Else Kathrine Nesmoens framlegg av tall fra Samordna opptak. 

Are Turmo fra NHO holdt et interessant innlegg om kompetanse- og kunnskapsbehovet for det grønne skiftet. Vi mangler tusenvis av kompetente hoder og hender, og de det er størst mangel på, er folk med fagskoleutdanning. 

Under RFFs årsmøte ble det blant annet presentert ny strategi, reviderte vedtekter og forslag for nytt navn og ny profil. Vedtak blei fattet uten store kontroversene, og nå heter vi HØY. 

Avslutningsvis fikk vi av Harry Haugen, Helene Hanken og Trine Ottelei presentert vurderingsformer i høyere yrkesfaglig utdanninger, inkludert tanker om kunstig intelligens. I tillegg til faglig påfyll og fruktbare diskusjoner, har det vært noen dager med veldig mange hyggelige møter og gode samtaler. 

Takk til Fagskolen i Nord for et glimrende arrangement! VI gleder oss allerede til neste års konferanse som skal gå av stabelen i Gjøvik, i regi av Fagskolen Innlandet.

Takk for nå!

Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.