04 May
04May

De siste månedene har vi jobbet med å utvikle ny visuell profil og nye nettsider. Her er vår nye logo:

Vår splitter nye logo og nettside skal i høyere grad speiler hvem vi er, og hva vi jobber for. Vi har hatt som mål å fornye organisasjonen og klargjøre mandat og visjon, og skape en merkevare som skal være lett gjenkjennelig, og gi assosiasjoner til høyere yrkesfaglig utdanning og de offentlige fagskolene. 

Det har vært mange runder i arbeidet med vår nye profil, og styret falt ned på at det med en god profileringsstrategi kan være mer effektfullt med et navn/ord, heller enn en lengre tittel fulgt av et i verste fall intetsigende akronym.  

For oss var det viktig å skape assosiasjoner til at vi er på oppadgående kurve, og skal løfte høyere yrkesfaglig utdanning videre. Fuglen skal symbolisere at vi stiger, jobber på et overordna, helhetlig nivå, og har et godt overblikk over høyere yrkesfaglig utdanning og offentlig fagskolesektor. De skarpe linjene i fuglen henger godt sammen med de rene linjene i HØYs font. Fargetonene er valgt utfra et ønske om å framstå framtidsretta ved å trekke inn mye grønt i det blå for å speile et økende fokus på grønn omstilling i yrkesfaglig utdanningssektor. 

Logoen følges av Interesseorganisasjon for offentlige fagskoler, og kommer også i en variant med slagord Sammen løfter vi høyere yrkesfaglig utdanning

På sikt og etter at ny profil og navn er velkjent i sektoren, er tanken at HØY skal kunne stå aleine uten videre forklaring. Vi bygget en ny, frisk nettside som presenterer aktuelle saker, informasjon, bilder og annet grafisk innhold på en måte som gjengir HØY på en god og ærlig måte, og som kommuniserer verdiene våre. 

Vår nye visuelle profil og nettside skal bidra til tydelig kommunikasjon utad og en sterk fellesskapsfølelse og stolthet for vårt styre og våre medlemsfagskoler.

Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.